แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

 

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์

กําหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

 

ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก – กุดม่วง

 

ระหว่าง กม.50+750 – กม.52+100

ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.00 น.

น 

 

ดาวโหลดเอกสาร กำหนดการฯ, แผนฯ, วาระการประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Download

-----------------------------------

กําหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

 

ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด – หนองกราด

 

ระหว่าง กม.7+875 – กม.8+550

 

ดาวโหลดเอกสาร กำหนดการฯ, แผนฯ, วาระการประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Download

-----------------------------------

ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯ

Twitter : https://twitter.com/DOH10NM2

Instagram : https://instagram.com/dohkorat2

เว็บไซต์ : http://highwaykorat2.com /
http://nakhonratchasima2.doh.go.th

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2

#กรมทางหลวง