แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

กำหนดการโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่งและ

การบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง  พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง  และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)

ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2090 

ตอน ปางแก – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.10+000 – กม.11+600

วันพฤหัสบดีที่  28  มกราคม  2564  เวลา 09.30 – 11.00 น.

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง    

ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

 

Download