แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์

 

 

กําหนดการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก-กุดม่วง

ระหว่าง กม.39+088 – กม.77+033

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ดาวโหลดเอกสาร กำหนดการฯ, แผนฯ, วาระการประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 

>>> Download   <<<

-----------------------------------

ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯ

FacebookFanpage : https://www.facebook.com/highwaykorat2/
https://www.facebook.com/ServiceCentersHighwayLamtakong

 

Twitter : https://twitter.com/DOH10NM2

 

Instagram : https://instagram.com/dohkorat2

 

Website : http://highwaykorat2.com /

http://nakhonratchasima2.doh.go.th

 

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2

  

#กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์

กําหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
     

ทางหลวงหมายเลข  2217  ตอน  ด่านขุนทด – หนองกราด

ระหว่าง  กม.1+800 – กม.2+500

 

ดาวโหลดเอกสาร กำหนดการฯ, แผนฯ, วาระการประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Download

-----------------------------------

กําหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง   
 

ทางหลวงหมายเลข  2235  ตอน  หนองสาหร่าย – หนองสองห้อง

ระหว่าง  กม.5+124 – กม.6+209

 

ดาวโหลดเอกสาร กำหนดการฯ, แผนฯ, วาระการประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Download

-----------------------------------

ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯ

Twitter : https://twitter.com/DOH10NM2

Instagram : https://instagram.com/dohkorat2

เว็บไซต์ : http://highwaykorat2.com /
http://nakhonratchasima2.doh.go.th

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2

#กรมทางหลวง