แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง

ระหว่าง กม.3+142 - กม.4+342