แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2 โดย​งานปรับซ่อม ดำเนินการ​บำรุงรักษา​เครื่อง​จักร​ ยานพาหนะ​ และเครื่องมือกล ในความรับผิดชอบของแขวงฯ ให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ