แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

กำหนดการโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์  

กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว

ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว  บนทางหลวงหมายเลข 2090 

ตอน ปางแก – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ระหว่าง กม.20+350 – กม.21+625

ในวันพฤหัสบดีที่  28  มกราคม  2564  เวลา  13.30 – 15.00 น.

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมูสี  

 ตำบลหมูสี  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

Download