แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

ประวัติความเป็นมา

เดิมชื่อ “แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2” ตั้งขึ้นเป็นหน่วยราชการเมื่อปี พ.ศ. 2484

สังกัดสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) กองบำรุง  กรมทางหลวง

ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 205 กม.232+503 ด้านซ้ายทาง มีเนื้อที่ 30-1-09.75 ไร่ 

เดิมอยู่รวมกับสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) และแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1

 

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 

ได้ย้ายไปตั้งสำนักงานใหม่ ที่ กม.232+503 ด้านขวาทาง

และในปี  พ.ศ. 2541  แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1  ได้ย้ายไปตั้งสำนักงานใหม่ ที่ กม.232+600 ด้านขวาทาง

 

วันที่ 27 มกราคม 2558

เปลี่ยนชื่อเป็น “แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2”

สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง