แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

เจ้า​หน้าที่​หมวด​ทางหลวง​ปากช่อง​ที่​ 2 แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2 ดำเนินการ​ตัดและ​เคลื่อน​ย้าย​ต้นไม้​ที่​ล้ม​กีดขวาง​การจราจร​ บริเวณ​ทางหลวง​หมายเลข​ 2090 (ถนน​ธนะรัชต์)​ เพื่อ​ความสะดวก​และ​ปลอดภัย​แก่​ประชาชน​ผู้ใช้​ทาง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586