แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2​ ดำเนินการ​ประชุมประจำเดือนภายในหน่วยงาน โดยหารือเกี่ยวกับกิจกรรม​ของแขวงฯที่ผ่านมา และวางแผนงานในเดือนต่อไป