แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันพุธที่ 5  สิงหาคม  2563  เวลา 09.30 น. นายพรชัย  ศิลารมย์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่แขวงฯ ในสังกัด  ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่  (Big Cleaning Day) ของกรมทางหลวง ประจำปี 2563  โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงานแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2