แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง มีงานจ้างเหมาทำการงานโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ MICE กิจกรรมย่อย : โครงการขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอน หนองสองห้อง -หนองขวาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+212 ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน 1 แห่ง เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 โดย บริษัท ราชสีมาบวร (1996) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

 

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการงานโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย