แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ดำเนินการประชุมร่วมกับแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1, แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยหารือร่วมกันในเรื่องโครงการต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต