แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง มีงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ MICE กิจกรรมย่อย : โครงการจัดทำป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - มอจะบก - ไร่โคกสูง - โคกกรวด - นครราชสีมา ณ ตำบลหนองสาหร่าย , คลองไผ่ , ลาดบัวขาว อำเภอปากช่อง ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง กม.72+015 - กม.148+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ 23 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดย บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

 

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย