แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดย หมวดทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคและบริโภค เขตพื้นที่หมู่บ้านย่าโม 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ใช้น้ำจำนวน 5 หลังคาเรือน ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร ซึ่งได้นำส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้ว

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2
#กรมทางหลวงร่วมใจต้านภัยแล้ง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#กรมทางหลวง