แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดย หมวดทางหลวงสีคิ้ว ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคและบริโภค เขตพื้นที่บ้านใหม่ กม.9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ใช้น้ำจำนวน 1 แห่งคือโรงเรียนบ้านใหม่ประชาอุปถัมภ์ ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร ซึ่งได้นำส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2
#กรมทางหลวงร่วมใจต้านภัยแล้ง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#กรมทางหลวง