แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดยหมวดทางหลวงปากช่องที่ 2 ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคและบริโภค เขตพื้นที่บ้านหัวสนาม บ้านเลขที่ 168 และ 196 หมู่ที่ 17 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาแล้ว จำนวน 2 หลังคาเรือน ปริมาณน้ำ 4,000 ลิตร ซึ่งได้นำส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้ว