แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

 

หมวดทางหลวงปากช่องที่ 2

ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคและบริโภค เขตพื้นที่บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาแล้ว จำนวน 6 หลังคาเรือน ปริมาณน้ำ 5,000 ลิตร ซึ่งได้นำส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเรียบร้อยแล้ว
#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2
#กรมทางหลวง