แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่ 2 สนับสนุนกรวยยาง แก่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของแขวงฯ และเพื่อใช้สำหรับเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561