แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 มีงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (ช่วงก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.119+000 - กม.175+000 (รวม RAMP ต่างๆ) ปริมาณงาน 1 L.S. ตามสัญญาที่ นร.36/2562 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 โดย บริษัท รักษาความปลอดภัย ธีระชัย จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาทำการ 214 วัน