แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2, นายสุเชษฐ ขวดหรีม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ) และนายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม) ร่วมกับนายช่างโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว (ขาเข้า) และตัวแทนผู้รับจ้าง ประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการบริหารจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง