แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

นางเพ็ญพรรณ ขาวศิริ หัวหน้างานสารสนเทศ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมนักจัดการองค์ความรู้ KM ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3