แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอนที่ 29 ขอแจ้งปิดการจราจรชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วง กม.78+900 - กม.81+000 ด้านขา่เข้าและขาออกกรุงเทพฯ (ลำตะคอง) โดยจะทำการปิดการจราจรพื้นที่ทำงาน 1 ช่องจราจร จาก 3 ช่องจราจร จะเหลือช่องจราจร 2 ช่องจราจรในการสัญจร ระยะเวลาการปิดจะเริ่มจากวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน , ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางทุกท่าน

#ขออภัยในความไม่สะดวก

#กรมทางหลวง

#สายด่วนกรมทางหลวง1586