แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม, นางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชกระทรวงคมนาคม , นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และ นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านก่อสร้างทาง กรมทางหลวง, หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ในการนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเส้นทางความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซึ่งนายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลความคืบหน้าในการก่อสร้างฯ โครงการดังกล่าว จำนวน 2 จุด ดังนี้.-

จุดที่ 1 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางปะอิน - นครราชสีมา ตอนที่ 40 บริเวณทางหลวงหมายเลข 204 กม.2+000-กม.3+000 (ขาออก)

 

จุดที่ 2 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางปะอิน - นครราชสีมา ตอนที่ 34 บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 กม.87+000-กม.88+000 (คลองไผ่ขาเข้า)

 

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

#กรมทางหลวง