แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม) ได้เข้าร่วมชี้แจงความคืบหน้าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณ "จุดกลับรถบ้านโนนทอง" บนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม.95+600 ในเขตพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยเวทีให้ร่วมชี้แจงจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมชั่วคราวเทศบาลตำบลลาดบัวขาว มี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมผลักดันและติดตามโครงการก่อสร้างฯ พร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง