แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง ลงพื้นที่เพื่อชมงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ณ บริเวณ ทางต่างระดับเขาใหญ่ (สะพานสามช้าง) พร้อมทั้งได้ให้สัมภาษณ์การดำเนินงานต่าง ๆ ในภาพรวมของแขวงฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงในโอกาสต่อไป
#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2
#กรมทางหลวง