แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2562 แด่ นายสมชัย ชูณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 , นายไพรัช เสนามนตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (ตำแหน่งที่ 2) และ นางศิรินุช สถิตย์พิษณุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โดยท่านผู้บริหารได้อำนวยอวยพรให้เจ้าหน้าที่แขวงฯ ทุกท่านประสบแต่ความสุข และเป็นพลังในการปฏิบัติงานของกรมทางหลวงต่อไป