แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ร่วมเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่แด่ท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 นายพรชัย ศิลารมย์ ซึ่งเป็นที่รักของพวกเราทุกคน โดยท่าน ผอ.ได้กล่าวคำขอบคุณทุกๆ คนที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

#สวัสดีปีใหม่ 2562

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2