แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

คณะผู้บริหารแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 นำทีมโดย 
นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
นายสุรเชษฐ ขวดหรีม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ)
นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)
ได้เดินทางตรวจสอบเส้นทางการจราจรในพื้นที่ความรับผิดชอบและแวะตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดบริการต่าง ๆ ภายในสังกัดแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน

# เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
# ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
# กรมทางหลวง
# สายด่วนกรมทางหลวง1586