แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง มีงานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก – บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.35+772 – กม.36+730 เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง
นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย