แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง ระหว่าง กม.60+587 - กม.61+615 ณ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี