แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง มีงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย – แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.232+386.25 – กม.232+620.25 เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรมิตรวัฒนาค้าเหล็ก เป็นผู้รับจ้าง
นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการในช่วงดังกล่าว