แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง
ระหว่าง กม. 60+587 - กม.61+615
ณ หอประชุมโรงเรียนปากช่องพิทยาคม ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 - 11.00 น.