แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 และเทศบาลนครนครราชสีมา หารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณใต้สะพานต่างระดับนครราชสีมา เพื่อระบายน้ำจากตลาดเซฟวันไปคลองลำตะคองให้เร็วขึ้น