แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปากช่อง ดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำและขุดรื้อทางเชื่อมที่ไม่ได้รับอนุญาต บริเวณทางเลี่ยงเมืองปากช่อง ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)