แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง มีงานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปางโก – กุดม่วง ระหว่าง กม.72+100 – กม.72+900 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน สิ้นสุดสัญญาระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง
นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย