แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

Written by ผู้ดูแลระบบ01

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2 ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน และทีมงานนายช่างโครงการฯ Motorway การก่อสร้างช่วงลำตะคอง ให้การต้อนรับ ท่าน U SHWE LAY อธิบดีกรมสะพาน (Department of Bridge) และคณะเจ้าหน้าที่กรมสะพาน กระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar) ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และหน้างานการก่อสร้างสะพานยกระดับบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง