แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 ทำพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ซึ่งได้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยทหารพรานกองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องประชุมฤทธิรงค์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2