แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคกีดขวางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068 (ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ ทางหลวงหมายเลข 290) จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมฤทธิรงค์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา