แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

Written by シン・アスカ

“วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายสมชัย ชูณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) และนายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ร่วมต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 
 ที่ได้เดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 14 ระหว่าง
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมเปรม 
ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ในส่วนนี้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 มีโครงการที่ต้องการให้ท่านรองนายกฯ สนับสนุน/ผลักดัน คือโครงการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง-มอจะบก ระหว่าง กม.92+800-94+600”