แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

Written by ผู้ดูแลระบบ01

แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2​ ดำเนินการ​ประชุมประจำเดือนภายในหน่วยงาน โดยหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจกรรม​ของแขวงฯ ในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป