แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

Written by シン・アスカ

แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2​ ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา นำรถดูดเลน มาดูดลอกรางระบายน้ำ บริเวณ​ทางหลวง​หมายเลข​ 2 (ถนน​มิตรภาพ)​ ช่วงหน้าสำเพ็งถึงหน้าตลาดเซฟวัน เพื่อ​เพิ่มป​ระ​สิทธิ​ภาพ​การ​ระ​บา​ยน้ำ​ให้ดียิ่งขึ้น สร้าง​ความสะดวก​และ​ปลอดภัย​แก่​ประชาชน​ผู้ใช้​ทาง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586