แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

Written by シン・アスカ

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงฯ นครราชสีมาที่ 2 , เจ้าหน้าที่ส่วนกฎหมาย สำนักงานทางหลวงที่ 10 , เจ้าหน้าที่โครงการกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง , เจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 , เจ้าหน้าที่ส่วนปกครองในท้องที่ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ ได้เข้าปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 (มาตรา 13) เพื่อขอเข้าดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ในท้องที่ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.