แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

เนื่องด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย ปางปะอิน –สระบุรี-นครราชสีมา ช่วงก่อสร้าง ตอน 26 ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างในเขตอำเภอปากช่อง จะดำเนินการปิดสะพานเข้าอำเภอปากช่องเป็นการชั่วคราว เพื่อยกติดตั้งชิ้นส่วนประกอบ Precast Segment ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ช่วงเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถกลับรถเข้าอำเภอปากช่องที่จุดกลับรถด้านหน้าห่างจากจุดที่ปิดชั่วคราวไปอีก 800 เมตร

 

การดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง