แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมา​ที่​ 2​ ดำเนินการยื่นหนังสือแจ้งร้านค้าที่รุกล้ำเขตทางหลวง

เพื่อให้รับทราบการกระทำผิดพระราชบัญญัติ​ทางหลวง