แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

- ดำเนินการขูดไสผิวทาง ทล.2 กม.35+772 – กม.72+015
- ดำเนินการปรับระดับผิวทาง ทล.2256 กม.72+000
- ดำเนินการทาสีราวกันอันตราย ทล.2068