แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย
ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
ระหว่างกม.12+000 ถึง กม.15+000 (ด้านขวาทาง) เพื่อให้การซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ไปก่อนในเบื้องต้น
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง
###########################
ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯ