แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันที่ 25 เมษายน 2566
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
โดยหมวดทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ฝ่ายอำนวยความปลอดภัย และ
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2
นำโดย นายวรรณพงษ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม
ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำตะคอง
เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ วัดพลับ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา