แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

...ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางอย่างต่อเนื่อง...
Update ??? การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
?ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย
ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2565
?ระหว่างกม.11+800 - กม.19+120 (ด้านซ้ายทาง)
?ระหว่าง กม.35+000 ถึง กม.35+400 (ด้านขวาทาง)
?แขวงฯ ได้ดำเนินการซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ก่อนในเบื้องต้น
?เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
?ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง?