แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันพรุ่งนี้ ! ! ! 15 เมษายน 2565 เปิดให้ใช้ M6 ทิศทางขาเข้า กทม.

เนื่องจากพบว่ามีประชาชนบางส่วนยังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการเปิดให้บริการ M6 ในการเดินทางกลับในวันนี้ (วันที่ 14 เมษายน 2565) แขวงฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ทิศทางขากลับเข้ากรุงเทพฯ สามารถเดินทางจากจุด ขามทะเลสอ - สีคิ้ว - ปากช่อง เปิดให้ใช้ระหว่างวันที่ 15-18 เมษายน 2565 เวลา 06.00-24.00 น. เป็นต้นไป

แผนที่มอเตอร์เวย์ M6

อ.ขามทะเลสอ - อ.สีคิ้ว - อ.ปากช่อง

จุดที่ 3 : จุดเข้าจาก ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพยอม ต.ขามทะเลสอ) เข้าสู่ มอเตอร์เวย์ M6

จุดที่ 2 : จุดเข้าจาก ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว) เข้าสู่ มอเตอร์เวย์ M6

จุดที่ 1 : จุดออกจาก มอเตอร์เวย์ M6 เข้าสู่ ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)

-เปิดใช้ช่องจราจร ด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่อง เท่านั้น??

-ช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) สงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน??

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2

#สำนักงานทางหลวงที่_10

#กรมทางหลวง

 

#ทางหลวงมอเตอร์เวย์_M6