แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขุนทด – หนองบัวโคก ระหว่าง กม.47+620 – กม.49+180 (ด้านซ้ายทาง) ได้ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมฤทธิรงค์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 พร้อมลงพื้นที่ในเขต ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง มุ่งหวังให้ประชาชนมีเส้นทางที่สามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น